Payamar Gizlilik Politikası?

 
www.payamar.com alan adlı web sitesinin (kısaca "Web Sitesi" olarak anılacaktır) tüm hakları Karenet Yazılım Teknoloji Tic. Ltd. Şti.'ne (kısaca "Payamar" olarak anılacaktır) aittir.
Payamar, Web Sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, "Gizlilik Politikası" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır. Payamar, işbu Gizlilik Politikası'nda aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen durumlar haricinde, kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişinin bilgisine sunmayacaktır.

1. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması;
2. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
Payamar, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Payamar'ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Web Sitesi'ne ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Payamar'ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
Payamar, kullanıcılara ve kullanıcıların Web Sitesi'ni kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının internet tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesini veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Payamar, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman Web Sitesi'nde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. Payamar'ın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, Web Sitesi'nde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

Ekonomik

Tek bir formatta alacağınız mutabakat raporu ile e ticaret işlemlerinizi kolay ve hızlı bir şekilde takip edin.

Güvenli

Payamar, güvenliği işin uzmanına bırakmanız konusunda size destek olur, böylece sizin satışa odaklanmanızı sağlar

Ekonomik

Her bankaya ayrı ayrı komisyon ve ücret ödemeyin; Payamar ile ödemelerinizi, tek bir hesapta toplayın.

Payamar, KARENET YAZILIM TEKNOLOJİ TİC. LTD. ŞTİ.'in İŞTİRAKIDIR.